Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 17 oktober 2018

Kalendarium

LÄSÅRSTIDER 2018/2019

Hösttermin:
20 augusti 2018 – 11 januari 2019*

*Avslutning inför jullovet sker 21 december. Efter jullovet fortsätter höstens schema och kurser t.o.m. 11 januari 2019. Höstterminens schema gäller hela perioden.

Vårtermin: 14 januari 2019 – 12 juni 2019

Resursdagar
Schemabrytande resursdagar planeras i samråd med undervisande lärare under mentors ledning. Exempel är laborationer, exkursioner, studiebesök m.m., för att väga upp den tid som används i kurser med nationella prov.
Datumen för dessa bestäms längre fram.

LOVDAGAR

29 oktober 2018 – 2 november 2018 (Höstlov, v.44)
24 december 2018 – 7 januari 2019 (Jullov)
18 februari 2019 – 22 februari 2019 (Februarilov, v.8)
15 april 2019 – 22 april 2019 (Påsklov, v.16)

Övriga lovdagar:
1 maj
30 – 31 maj
6 juni

STUDIE- & PLANERINGSDAGAR (LOV, ELEVER)

26 september 2018
7 januari 2019
21 januari 2019
19 mars 2019
14 maj 2019

FÖRÄLDRAMÖTEN & UTVECKLINGSSAMTAL

Föräldramöte ÅK 1
29 augusti 2018 (IB)
4 september 2018 (Samtliga nationella program utom HT)
6 september 2018 (HT, BAHM, BM)

Utvecklingssamtal
16 november 2018
6 mars 2019

ÖPPET HUS

15 november 2018, klockan18–20
20 november 2018, klockan 18–20
31 januari 2019, klockan 18–20

UTSPARK
Studentutsläpp, onsdag 5 juni 2019

Klasstider:
15.40 - HT16A/B & HA16A
15.45 - NA16A
15.50 - NA16B
15.55 - NI16
16.00 - SA16A
16.05 - SA16B
16.10 - EK16A
16.15 - EK16B
16.20 - EK16AJ
16.25 - EK16BJ
16.30 - IB16A
16.35 - IB16B
16.40 - IB16C
16.45 - SC/BM16


SKOLAVSLUTNING
12 juni 2019