Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 29 juni 2018

Uppropstider HT2018

Samling och upprop i aulan på Malmö Borgarskola måndagen 20 augusti 2018 vid följande tider. Bl.a. informeras elever i åk 1 om vilken klass de placerats i:

Årskurs 1
kl.08.30 - Upprop för åk1 Samhällsprogrammet (SA) samt HT
kl.09.15 - Upprop för åk1 Ekonomiprogrammet (EK) samt HA
kl.10:00 - Upprop för åk1 Naturvetenskapsprogrammet (NA/NI)
kl.10.30 - Upprop för Prib (IB), BAHM, Business Management (BM)

Eleverna i åk 1 samlas sedan klassvis i resp. klassrum på Malmö Borgarskola och får en rundvandring på Borgarskolan. De elever i åk.1 som placerats i Borgars tillfälliga lokaler på Pauliskolan under läsåret 2018/2019 går sedan vidare med sin mentor till Pauli.

Årskurs 2
kl.11.00 - IB1, SC/BM
kl.13.00 - NA/NI, SA, EK

Årskurs 3
kl.11.30 - IB2, SC/BM
kl.14.00 - SA, EK, HT, HA
kl.14.30 - NA/NI

Språkintroduktion
kl.14.00 - Upprop vid sal B121 på Malmö Borgarskola