Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 10 augusti 2018

Ekonomi

Inriktning ekonomi ger dig kunskaper inom företagsekonomins olika kunskapsområden och du blir väl förberedd för fortsatta högskolestudier inom företagsekonomi.

Vi erbjuder två fördjupningspaket.

Undervisningen i entreprenörskap bedrivs i projektform. Du lär dig att arbeta målinriktat, lösa problem, ta eget ansvar och samarbeta med andra. Du utvecklar din förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt eller fiktivt företag.

Du lär dig hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser. I företagsekonomi lär du dig om företagens roll i samhällsutvecklingen och vilka lagar och bestämmelser som påverkar företagen. Du lär dig att använda företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller.

Vill du läsa ekonomiprogrammet på engelska? International Business and Management har en tydlig internationell profil och förbereder dig för fortsatta studier på universitet i Sverige och utomlands. Språkstudier, möten och studieresor till andra länder är viktiga inslag i utbildningen.

Läs mer om international business and management.

Vi erbjuder två olika fördjupningspaket:

  • Redovisning och ekonomistyrning:
    För dig som tänker dig en framtid inom redovisning/revision, ekonomisk styrning och beskattning. Du blir väl förberedd för vidare studier inom området.

  • Marknadsföring och ledarskap:
    För dig som tänker dig en framtid inom marknadsföring, företagande och reklam.

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng


Föreslagna ämnen:
Matematik 4 (förutsätter snabbmatematikspåret),100 p
Engelska 7,100 p
Naturkunskap 2,100 p
Moderna språk,100 p

Se hela listanPROGRAM­FÖRDJUPNING
sammanlagt 300 poäng
Välj en av nedan paket.

Redovisning & ekonomistyrning:
Affärsjuridik,100 p
Företagsekonomisk specialisering – ekonomistyrning, finansiering och kalkylering, 100 p
Redovisning 2, 100 p

Marknadsföring & ledarskap: 
Marknadsföring,100 p
Internationell ekonomi, 100 p
Ledarskap och
organisation, 100 p

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. *

Foto: Freddy Billqvist