Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 10 augusti 2018

Juridik

Inriktning Juridik ger dig kunskaper om rättsstatens betydelse i ett demokratiskt samhälle. Du får arbeta med konkreta fall och besöka olika domstolar.

Vi erbjuder två fördjupningspaket.

Du lär dig om rättsordningens betydelse i samhället och hur den påverkas av internationell rätt. Du läser kurser där du får kunskaper om lagar och avtal som påverkar affärsförhållanden. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

I ämnet filosofi lär du dig grundläggande vetenskapsteori och begrepp inom vetenskapen. Du kommer att lära dig om olika filosofiska förhållningssätt som präglar den aktuella diskussionen om existentiella frågor, etik, samhället, språket, vetenskapen och verkligheten.

Inom ämnet juridik kommer du bland annat att träna på att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivningar och att tolka och använda rättsregler. Du kommer att lära dig mycket om det svenska rättssystemet och förstå hur lagarna styr privatlivet, yrkeslivet och affärslivet. I ämnet psykologi lär du dig om sådant som påverkar våra beteenden, känslor och tankar.

Vi erbjuder två olika fördjupningspaket:

  • Lag och rätt:
    För dig som tänker dig en framtid som exempelvis polis, advokat eller domare. På denna profil blir du väl förberedd för juridikstudier på universitet.

  • Entreprenör:
    För dig som vill fördjupa dina kunskaper i företagsekonomi och entreprenörskap. Under ett läsår driver du ett eget UF-företag, men blir också väl förberedd för fortsatta högskolestudier i ekonomi eller juridik.

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng


Föreslagna ämnen:
Matematik 3b,100 p
Engelska 7,100 p
Naturkunskap 2,100 p
Moderna språk,100 p


Se hela listanPROGRAM­FÖRDJUPNING
sammanlagt 300 poäng
Välj en av nedan paket.

Lag och rätt:
Kriminologi – samhällsvetenskaplig specialisering, 100 p
Internationella relationer,100 p
Juridisk fördjupning – samhällsvetenskaplig specialisering, 100 p

Entreprenörskap: 
Företagsekonomi 2, 100 p
Entreprenörskap & företagande, 100 p
Ledarskap och organisation,100 p

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. *

Foto: Freddy Billqvist