Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 17 oktober 2018

Samhällsvetenskap (SA)

Inriktningen Samhällsvetenskap ger kunskap om samhällsstrukturer och livsvillkor genom att studera individen, gruppen och samhället.

Du lär dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du arbetar mycket med fördjupning inom samhällskunskap och historia.

Du tränar på att tolka och förklara samhällsfrågor. En viktig del är att du lär dig använda samhällsvetenskapliga metoder när du studerar din omgivning.

I nuläget erbjuder två fördjupningspaket:

  • Individ, samhälle och kultur:
    Du får en ökad förståelse för olika samhällsförhållanden och om hur vi människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter. Bland annat får du fördjupade kunskaper i frågor som rör brottslighet, normer och värderingar i samhället, kulturella konflikter, kommunikation, kulturmöten och sociala och filosofiska frågeställningar.

    Här ingår kurserna psykologi, sociologi, filosofi och interkulturell kommunikation alternativt kriminologi. I kurserna kombineras teoretiska och praktiska kunskaper och du får möjlighet att möta olika samhällsaktörer, som t.ex. poliser, forskare och jurister.

  • Europaprofilen:
    För dig som vill sätta individen och samhället i ett europeiskt sammanhang, med kurser i både internationell ekonomi och internationella relationer samt europakunskap. Dessutom ges möjlighet till att läsa fördjupningskurser inom moderna språk.

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng


Föreslagna ämnen:
Matematik 3b,100 p
Engelska 7,100 p
Naturkunskap 2,100 p
Moderna språk,100 p


Se hela listan
PROGRAM­FÖRDJUPNING
sammanlagt 300 poäng
Välj ett av nedan paket.

Diplomaten:
Internationella relationer,100 p
En global och hållbar värld – samhällsvetenskaplig specialisering, 100 p
Global historia – samhällsvetenskaplig specialisering, 100 p

Brott och straff:
Sociologi, 100 p
psykologi 2b, 50 p
Filosofi 2, 50 p
Kriminologi – samhällsvetenskaplig specialisering, 100 p

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. *

Foto: Frasse Franzén & Freddy Billqvist