Malmö Stad Logotyp

Vill du boka tid till utvecklingssamtal 3 mars?
Läs mer...

Do you need to book time slots for Progress Review Talks on March 3rd?
Read more...

Nästa Öppet hus, lagom till omvalsperioden, är 6 maj 2020. Välkommen hit!

Our next Open Evening is on May 6th 2020. Come and say hello!

Läs mer / Read more...

Study in English!

Find out more about joining the International Baccalaureate here at Borgar.

Read more...

Titta på aktuella kataloger och poängplaner för Borgarskolans samtliga program.

Prospectuses and Course Plans.

Läs mer / Read more...

Läsåret 2020/2021 kommer 'Global framtid' (natur och samhälle), Borgarskolans nya inriktning inom Naturvetenskapsprogrammet.

Läs mer...