Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 10 september 2021

Coronaviruset/Covid-19

*Scroll down for information in English

Malmö Borgarskola följer ansvariga myndigheters rekommendationer.

Elevens ansvar

Ingen av oss vill få någon smittspridning på skolan som kan leda till en längre nedstängning.

Vi har alla ett ansvar för att minska risken för smittspridning.

Fortsätt att uppmärksamma följande:

 • Stanna hemma om du är sjuk – gör självtest för covid-19
 • Var noggrann med din handhygien
 • Undvik att röra ögon, näsa, mun
 • Hosta/nys i armvecket
 • Försök att vara utomhus om du har rast.
 • Cykla till skolan om du kan

...

You should continue to observe the following:

 • Stay at home if you're sick - and self-test for covid-19
 • Observe good hand hygiene
 • Avoid touching your eyes, nose and mouth
 • Cough or sneeze into the crook of your arm
 • Spend as much time as possible outdoors if you're on a break
 • If possible, cycle or walk to school

På Folkhälsomyndighetens hemsida och 1177.se finns mer information om hur man ska agera vid sjukdom.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida (extern webbsida).länk till annan webbplats

Läs mer på 1177.se (extern webbsida)länk till annan webbplats

Lättläst information på Folkhälsomyndighetens hemsida (extern webbsida).länk till annan webbplats

Frånvaro och sjukanmälan

Eventuell frånvaro registreras/anmäls som vanligt. Se sidan 'Sjukanmälan och frånvaro' för mer info.

Vad gäller om en elev är sjuk?

Elever som insjuknar under dagen eller kommer sjuka till skolan kommer att uppmanas att gå hem och utföra covid-19 test via 1177 snarast möjligt.

 

...

More advice and information about is available on the Swedish Public Health Agency (Folkhälsomyndigheten) webpage and on 1177.se

For more information (in English) please visit the Swedish Public Health Agency's website (external webpage).länk till annan webbplats

Read more (in Swedish) at 1177.se (external webpage).länk till annan webbplats

Information in simple English is available on the Swedish Public Health Agency's website (external webpage).länk till annan webbplats

Reporting Absence

Absence from school is registered /reported as normal. See page for reporting illness and absence for more information (this information is in Swedish).

What Happens if a Student is Sick?

Studnets who become sick while at school , or who come to school already sick, will be asked to go home and carry out a self-test for covid-19 (available via 1177.se).

Smittskydd Skåne vill uppmärksamma på att följande dokument har uppdaterats med förtydligande om att personer som haft covid-19 de senaste 6 månaderna inte behöver provta sig men ska stanna hemma om de får symtom och att personer som är vaccinerade mot covid-19 med 2 doser och där det gått minst 2 veckor efter senaste dosen undantas från rekommendationen att provta sig om de är symtomfria i de fall de identifieras som nära kontakt till någon med covid-19.

Information och instruktioner till skolpersonal, elever och vårdnadshavare vid konstaterat fall av covid-19 (pdf)länk till annan webbplats

Informationen finns sedan tidigare i  dokumentet  Information till dig som haft nära kontakt (ej hushållskontakt) med en person med covid-19 (pdf)länk till annan webbplats  som det hänvisas till i dokumentet ovan.

Vi har gjort en rad insatser för att minimera risken för smittspridning här på Borgarskolan. Det handlar bland annat om att städningen utökats. Det finns goda möjligheter till handtvätt med tvål och vatten samt vid behov tillgång till handsprit.

Därutöver fortsätter vi att arbeta för att större samlingar av personer undviks. Det har till exempel handlat om åtgärder så att det inte blir köbildning vid matsalarna samt att provskrivningar hålls i mindre grupper.

Vid behov kan beslut tas om att återinföra distansundervisningen.

Munskydd i skolan

Munskydd tillhandahålls kostnadsfritt för elever och personal på Borgarskolan som vill använda dem. De kan hämtas ut hos informationsdisken och vaktmästeriet.

Kom ihåg! Det är viktigt att munskydd används på rätt sätt. Används de fel kan risken för smittspridning öka.

...

We've taken a number of steps to minimise the risk of infection here at Borgarskolan. Cleaning routines have for example been expanded. Good hand hygiene is encouraged through widespread access to hand-washing facilities and the ready availability of hand sanitizer.

As well as this, we'll continue to take action to help avoid the build-up of large groups of people. Up to now, this has included taking steps to prevent unnecessary queues in the proximity of the school restaurant and dividing students into smaller group when conducting tests.

If considered necessary, an eventual switch back to distance learning cannot be ruled out.

Face Masks in School

Face masks are available free of charge for students and teachers at Malmö Borgarskola who wish to use them. They can be collected at the information desk and at the caretaker's office.

Remember: It’s essential that face masks are used in the right way. Using them incorrectly could increase the risk of infection.

Malmö Borgarskola follows the recommendations of the Swedish Public Health Authority (Folkhälsomyndigheten) and other responsible authorities.

Student Responsibility

None of us want to see an infection take hold here at school, something which might lead to a return to distance learning, perhaps for a prolonged period.

All of us share a responsibility to minimise any risk of infection.

Foto: Chris Munsey