Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 27 januari 2021

Coronaviruset/Covid-19

*Scroll down for information in English

Vi påbörjar en successiv återgång från fjärrundervisning till närundervisning från och med 1 februari 2021. Detta sker enligt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gett och i dialog med Region Skåne.

Det innebär att vi kommer ha 20-33% av våra elever på plats i skolan till och med vecka 8 - och efter påsk ska alla vara tillbaka. Det innebär att vi ser framför oss ”en blandad undervisning” med en andel av eleverna på fjärr och distans under tiden fram till den 1 april. 

Givetvis kan vi komma att revidera detta med tanke på hur läget utvecklar sig. Klicka här för att se den senaste informationen på skolans interna elevSite.länk till annan webbplats

Ovan innebär också att vi öppnar för en återgång som tidigare gällande prov på plats i skolan. Vi kommer i huvudsak använda våra större skrivsalar.

Vi beaktar att alla elever som har svårt att hantera den delvis fortsatta fjärrundervisningen tas in till skolan när detta behövs. Detta sker efter samtal med kurator eller specialpedagog.

Elevens ansvar

Vi hoppas att alla elever gör sitt yttersta och håller avstånd, tvättar händer samt undviker kollektivtrafik i möjligaste mån, men gör du detta ska munskydd användas. Ingen av oss vill få någon smittspridning på skolan som kan leda till en längre nedstängning.

Därför är det av yttersta vikt att alla tar sitt ansvar och hörsammar uppmaningar från kompisar och personal. Skolan tillhandahåller inte munskydd så vill du använda ett sådant måste du ta med det själv.

* The above information will also be published in English before end of day 28/1

Frånvaro och sjukanmälan

Eventuell frånvaro registreras/anmäls som vanligt. Se sidan sjukanmälan och frånvaro för mer info.

Reporting Absence

Absence from school is registered /reported as normal. See page for reporting illness and absence for more information (this information is in Swedish).

Som elev på Borgar kan du ansöka om att hämta ut din skollunch under de dagar du har fjärrundervisning. Är du folkbokförd i annan kommun än Malmö stad kan du istället söka måltidsersättning för dessa dagar.

Klicka här för att läsa mer om detta på Borgarskolans interna elevSite.länk till annan webbplats

...

As a student at Borgar, you can apply to pick up your school lunch on the days you have distance learning. If you're registered as living in another municipality (kommun) you can instead apply for financial reimbursement for these days.

Click here to access more information (in Swedish) on Borgar's student site (elevSite) about how this works.länk till annan webbplats


Foto: Chris Munsey