Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 22 september 2020

Hjälp i studierna

Det är viktigt att dina gymnasiestudier på Borgarskolan får en bra start – och att du fortsatt ska kunna hänga med i studierna.

Utöver skolans specialpedagog, finns en studieverkstad, stödundervisning i en rad ämnen - samt några punktinsatser som inte sker på regelbunden basis.

Har du läs- och skrivsvårigheter, matematik- eller andra inlärningssvårigheter prata då med vår specialpedagog så tidigt som möjligt.

Borgarskolan har två specialpedagoger. Som elev på Borgarskolan är det ditt val av program som styr vilken specialpedagog är "din". Du kan vända dig till specialpedagogen för att få extrahjälp eller handledning.

Fokus ligger på hjälp med studiestruktur och studieteknik men alla frågor som rör svårigheter eller behov av särskilt stöd kan/ska kopplas till specialpedagogerna.

Specialpedagogen erbjuder också enskilda samtal. Det är bara att boka en tid - antigen direkt, eller via telefon eller e-post.

Kontaktuppgifter till elevhälsan.

Studieverkstaden här på Borgar finns för dig som vill sitta och plugga - och vid behov få hjälp av specialpedagoger eller elevassistenter.

Även kvalificerat ämnesstöd erbjuds under specifika tider (samhällsorienterade ämnen, matematik, gymnasiearbete). Studieverkstaden finns bredvid Skolbiblioteket och har öppet klockan 08.00-16.30.

Vårt bibliotek har cirka 17.000 böcker (encyklopedier på flera språk, lexikon, fackböcker och skönlitteratur), 65 tidskrifter, 10 databaser och mycket annat som är till hjälp i ditt skolarbete.

Klicka här för att komma till en översikt av skolbibliotekets länksamling (intern webbplats)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matterally
Inför stora matematikprov ordnar Borgarskolan möjlighet till extra hjälp på kvällstid.

Extrainsatt stöd på studiedagar och lov
Skolans elevassistenter finns ofta tillgängliga i studieverkstaden under studiedagar och lov.

Utöver detta, finns det specifika punktinsatser som inte sker på regelbunden basis.

Klicka här för att komma till en översikt av Malmö Borgarskolas samlade studiehjälp (intern webbplats).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mattecentrum
Den ideella föreningen Mattecentrum hålla bl.a. i räknestugor – där elever i alla åldrar kan få individuell hjälp med sina studier av Mattecentrums volontärer. Dessa är gratis – och ingen föranmälan krävs.

Klicka här för information om Mattecentrums verksamhet i Malmö (extern webbsida).länk till annan webbplats

Foto: Freddy Billqvist