Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 30 april 2020

Information om distansundervisning med anledning av covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolor ska övergå till utbildning på fjärr eller distans.

INFORMATION OM UTSPARK - uppdaterad 30/4

Det finns inga planer på att studenten ska ställas in den 3/6. Tyvärr blir detta dock inget vanligt studentfirande. Däremot planerar vi för olika scenarion. 

Vi räknar med att få ha glesare mellan utsparkarna, från c:a kl.10.00 till c:a 18.00 för att det ska bli så liten exponering människor emellan som möjligt. Idag arbetar vi med ett huvudspår (som vi hoppas blir godkänd av nämnd) som innebär att eleverna "springer ut" på Thottsgatan och rör sig antingen i riktning Kungsparken dvs via tunneln eller riktning Pildammsparken. Det innebär att Thottsgatan kommer vara helt avstängd för anhöriga, men vi kommer att livestreama utspringet.

Avseende sådant som elever planerar själva, är flak inte längre tillåtet. Privat fest och dylikt är förstås elevernas eget ansvar såsom beslut om de kan fungera eller måste justeras eller avbokas.

Att ge fastare besked än så här är inte möjligt under rådande osäkra läge.

Vad jag däremot kan ge besked om är, att vi alla saknar er elever och lärare mycket; skolan känns just nu mycket mycket tom och ni hanterar läget på ett enastående sätt!

- Martin Roth, rektor

Malmö Borgarskola övergick till distansundervisning från och med torsdag den 19 mars. Förändringen gäller tills vidare.

Skolbyggnaden är därmed stängd för elever tills vidare, bortsett från följande undantag. Elevhälsan kommer fortsatt att finnas tillgänglig på skolorna via telefon och mejl samt för förbokade individuella möten med elever. Om du som är elev behöver teknisk support gällande din IT-utrustning kan du höra av dig till skolan och boka ett möte för att få hjälp med detta.


Lunch

Lunch kommer inte att serveras på skolan. Därermot kan du som elev anmäla att du vill hämta din skollunch på en av 15 olika skolrestauranger på Malmös grundskolor.

Har du inte fått information om hur du anmäler att du vill hämta ut lunch kontaktar du Borgarskolans informationsdisk.

Läs mer om möjligheten för elever i Malmös kommunala gymnasieskolor att hämta skollunch.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Pedagogisk webbplats

Elever behöver använda sitt @skola.malmo.se-konto för att få tillgång till Malmö Apps och därigenom undervisningsmaterialet. Utöver skoldatorn kan Malmö Apps även nås via andra datorer, läsplatta och mobil som har tillgång till internetuppkoppling.


Ansvar

Det är varje elevs ansvar att stanna hemma i dessa tider och samtidigt ta ansvar för sina studier.

Vi vädjar också till vårdnadshavare att stötta eleverna i detta ansvar och att alla förstår vikten av att distansundervisningen följs.

Studiero ?

Får du inte studiero hemma finns det numera möjlighet att använda lokaler på #malmöfritidsgårdar

Läs mer här.


Distance Learning at Malmö Borgarskola

The Swedish Public Health Agency (Folkhälsomyndigheten) recommends that upper secondary schools (gymnasieskolor) implement distance learning.

Since Thursday March 19th distance learning has been in place and operating at Malmö Borgarskola. This will remain the case until further notice.

This also means that the school buildings are currently closed to students, with the following exceptions: Student health care will continue to be available for consultation via email and telephone, as well as for pre-booked meetings with individual students on site. Students in need of technical support in relation to their school Chromebook, should contact Borgarskolan's IT technicians and, if necessary, book a meeting to recive help.

School Lunch

School lunch will not be available on site. However, students can register in order to collect a takeaway school lunch from one of 15 different school restaurants in Malmö.

If you haven't received information about how to register for takeaway school lunch, you should contact Borgarskolan's information desk.

Read more about takeaway school lunch for students at the City of Malmö's Municipal upper secondary schools.länk till annan webbplats

Access to Teaching

Students must use their @skola.malmo.se account in order to access Malmö Apps, and thereby also access distance learning and materials. Malmö Apps can not only be accessed through the student’s laptop but also through other computers, tablets and mobile phones as long as there is internet access.

Personal Responsibilty

It is the duty of every student to stay at home - and at the same time take responsibility for his/her learning and participation in (virtual) classes.

We encourage parents & guardians to to support students in assuming this responsibility and to help ensure sure that students understand the importance of continuing to actively pursue their studies via distance learning.