Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 12 februari 2020

Utvecklingssamtal, VT2020 / Progress Reviews, Spring 2020

Nedan kommer du som är elev/vårdnadshavare att kunna boka tider till vårterminens ronda av utvecklingssamtal. Dessa erbjuds på tisdag 3 mars mellan kl.08.00-17.00

Bokningslänkar till respektive lärare kommer att publiceras här fr.o.m. kl.10.00, tisdagen 25 februari. Bokningslänkarna kommer att ligga kvar t.o.m. kl.12.00, fredagen 28 februari. Därefter stängs bokningen.

Inbjudan och övrig information, i PDF-format:
Nationella program (på svenska)PDF
SC/BM (in English)PDF

 

Below, you'll be able to book times for the Spring Term's round of Progress Review Talks.** These take place on Tuesday March 3rd between 8.00am-5.00pm.

Booking links for respective teachers will be published here at 10.00am, on Tuesday February 25th. Booking will close at 12.00 noon on Friday February 28th.

PDF document with invitation and additional information:
Pre-IB, DP1 and BAHM18 & 19 (in English)PDF

** N.B. No Progress Review Talks will be held for IB & BAHM students in Year 3