Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 19 juli 2019

Sjukanmälan och frånvaro

ANMÄLAN FRÅNVARO
Tel: 040-684 94 42

Sjukanmälan är obligatorisk.

INLOGGNING
VÅRDNADSHAVARE

Logga in på Dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan ska ske senast klockan 10.00 varje dag du är frånvarande. Om du som elev inte är anmäld som frånvarande räknas frånvaron som ogiltig. 

Frånvaro

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare eller myndig elev via telefon eller Dexter dagligen under sjukfrånvaron.

Sjukanmälan för heldag ska göras före kl.10.00 aktuell dag. Vid flera dagars frånvaro ska anmälan göras för varje enskild dag.

Behöver du avbryta skoldagen på grund av sjukdom ska du anmäla det direkt till din mentor, antingen personligen eller via e-post.

Är du sjuk mer än fem dagar, eller återkommande sjuk, ska du lämna läkarintyg till mentor eller skolsköterska.


Ledighet
 

Mentorn kan bevilja ledighet för högst tre dagar i följd och för sammanlagt sex dagar under ett läsår. Längre ledighet kan beviljas av rektor. Ledighet beviljas bara vid synnerliga skäl. En förutsättning är också att du har goda studieresultat och själv tar igen det du missar under ledigheten.


VILL DU VETA MER OM GYMNASIET?

malmo.se/gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer övergripande information om gymnasieskolan; busskort, prövningar, elevhälsa, studiebidrag, försäkring med mera.

Foto: Colourbox.com