Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 20 november 2020

Elever berättar

Ingrid, Atalay, Rebecca och Viktor, allihopa tidigare elever på Borgarskolan, berättar lite om hur valet av program och skola har förändrat sina liv.

Ingrid Cerutti

Ingrid studerade på naturvetenskapsprogrammet på Malmö Borgarskola, och gick vidare till läkarprogrammet vid Lunds universitet.

Uppväxt i Arlöv tyckte Ingrid att det var spännande att börja på en gymnasieskola i Malmö och dessutom på en så internationell skola som Malmö Borgarskola. Den stora blandningen av människor gjorde att hon trivdes bra i sin klass.

– Det var elever från alla delar av Malmö men också utanför staden. Det fanns de som var strikta naturare och så fanns det de som var lagda mer åt humanisthållet. Det gjorde att klassen blev balanserad.

– Alla mina bästa vänner är från tiden på Malmö Borgarskola.

När Ingrid gjorde sitt gymnasiearbete åkte hon till ett sjukhus i Uganda och insåg att hon ville bli läkare.

Atalay Oral

Atalay studerade på samhällsvetenskapsprogrammet här på Borgarskolan. Han har tagit kandidatexamen i statsvetenskap vid Lunds universitet och ska studera vidare för att bli civilingenjör inom datateknik.

Atalay kände sig väl förberedd för universitetsstudier med utbildningen från Malmö Borgarskola i ryggen.

– Det var mycket som var repetition från gymnasiet fast mer djupdykning. Annars var det en lätt övergång, jag upplevde inte att det blev svårare alls. Vill man läsa statsvetenskap så är utbildningen på Borgar jättebra.

Atalay brukade hålla kvar sina lärare efter lektionerna för att diskutera något han tänkt på. Den uppmuntran han fick gjorde att han på allvar började intressera sig mer för akademiska studier.

Rebecca Weihs

Rebecca var med i den första årskullen som gick Malmö Borgarskolas International Baccalaurete (IB) Career-related Programme, Business Administration in Hospitality Management (BAHM) när detta startade hösten 2017. Hon studerar nu på Hotel Institute Montreux (HIM) i Schweiz tillsammans med några av sina klasskamrater från Borgar.

– Jag blev verkligen kär i HIM när vi gjorde ett studiebesök där redan i årskurs 1.

Att Borgarskolans nya arbetslivsinriktade IB-program skulle ge Rebecca möjligheten att knyta värdefulla internationella kontakter inom branschen redan under första året på sin gymnasieutbildning var inget som hon tänkte på när hon sökte. Men det fick hon liksom på köpet när hon, tillsammans med två studiekamrater, nappade på chansen att delta i samarbetspartnern Swiss Education Academys (SEA) sommarprogram i slutet på trions första år på BAHM.

– BAHM har lärt mig att bli mer öppen. Hur jag ska hantera olika situationer, jag har blivit mer modig. Innan var jag ganska blyg. Du utvecklas och gör saker du inte trodde att du skulle klara av innan.

Viktor Birkfeldt

Viktor studerade på Borgarskolans prestigefyllda International Baccalaureate (IB) Diploma Programme. Han gick vidare till Oxford University för att läsa ekonomi.

En sak Viktor tyckte om med IB-programmet var att klasserna blandas upp efter ämnesval. Detta gör att eleverna studerar tillsammans med många fler i sin egen årskull jämfört med det nationella programmet.

– Jag är fortfarande i kontakt med ungefär 20–30 personer från gymnasiet.

Han minns sin gymnasietid som rolig men också tuff och med mycket press, särskilt under det tredje året då alla formella prov görs.

– Det är unikt att en kommunal skola i Malmö har en av världens bästa IB-utbildningar. Om man vill satsa på sin utbildning ska man gå IB på Malmö Borgarskola.

– Man kan verkligen välja allt möjligt efter den här utbildningen.

Foto: Chris Munsey, Ida Lord.
Texter: Gustav Sigala Haggren, Chris Munsey, Ida Lord