Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 28 november 2017

Elevföreningar och elevkår

Elevorganisationerna bidrar starkt till skolans goda rykte, fina arbetsmiljö och generella sammanhållning.

Nedan kan du läsa om några av de utskott och organisationer som var igång under förra läsåret.

Följ Borgars fria elevkår på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevkåren med främsta mål att göra alla elevers tid på skolan så minnesvärd och underbar som möjligt.

Borgar Bears på Malmö Borgarskola värnar om varje elevs bästa och arrangerar allt från Borgardagar och tävlingar till sociala sammankomster som läger och filmkvällar för att vänskapsband ska knytas och gemenskapen blomstra.

Young Friends of the Earth vill öppna upp för diskussioner om hur vi – som den kommande generationen - bör ta itu med de globala miljöfrågorna.

Malmö Borgarskolas Feministiska Utskott (MBFU) har en rad arrangemang och diskussionsforum bakom sig som behandlat frågor kring feminism, diskriminering och rasism.

Bear the Hope är en välgörenhetsorganisation som anordnar events och workshops för att hjälpa till att bekämpa HIV i Sydafrika.

I linje med Amnesty Internationals arbete, arbetar Amnestygruppen på skolan med kampanjer för att upprätthålla FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Model United Nations (MUN) har länge funnits på Malmö Borgarskola och är en mötesplats där alla kan debattera kring ämnen som migration, global uppvärmning och sexism.

Malmö Borgarskolas Estetiska Förening (MBEF) samlar en del av Borgarskolans kreativa och estetiskt intresserade elever och sätter upp en årlig julrevy i slutet på höstterminen, samt en musikal på våren.

Foto: Freddy Billqvist