Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 09 november 2020

Ekonomi (EK)

Inriktning ekonomi ger dig kunskaper och färdigheter inom företagsekonomins olika områden och du blir väl förberedd för fortsatta högskolestudier inom företagsekonomi - men också för andra utbildningar på universitetet och yrkeshögskolor.

Vi erbjuder tre fördjupningspaket.

För närvarande erbjuder vi tre olika fördjupningspaket:

 • Europaprofilen (för dig som vill arbeta med ekonomi i ett europeiskt och internationellt perspektiv)
 • Marknadsföring och ledarskap (för dig som vill arbeta med ekonomi på ett mer kommunikativt vis)
 • Redovisning och ekonomistyrning (för dig som gillar ordning och reda och vill arbeta med ekonomi på ett mer undersökande och åtgärdande vis)

I företagsekonomi lär du dig om företagens roll i samhällsutvecklingen och vilka lagar och bestämmelser som påverkar företagen. Du får arbeta med ekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller som används i företagens vardag.

Undervisningen i entreprenörskap bedrivs i projektform. Du lär dig att arbeta målinriktat, lösa problem, ta eget ansvar och samarbeta med andra. Du utvecklar din förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt eller företag.

Genomgående studerar vi hur ekonomin fungerar lokalt, nationellt och i olika internationella sammanhang. Väljer du att läsa Europaprofilen får du en bredare kunskap hur ekonomin fungerar i Europa och världen.

Inom marknadsföring får du lära dig hur interaktionen och kommunikationen fungerar mellan organisationer och dess målgrupper; du får lära dig lyssna, välja bort, lösa problem och berätta. Du får lära dig hur gamla beprövade metoder används vid sidan av nyare, för att möta målgrupperna på en alltmer konkurrensutsatt marknad.

Inom redovisning och ekonomistyrning får du lära dig hur man styr en organisation från dess nuläge, genom målsättning, genom planering, till genomförande och kontroll av nytt nuläge. I det sammanhanget lär du dig registrera och optimera fysiska och ekonomiska flöden samt hur du kontrollerar, att det görs på bästa sätt.

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng
- Kurser kommer erbjudas i mån av efterfrågan


Föreslagna ämnen:
Matematik 4 (förutsätter snabbmatematikspåret) - 100p
Engelska 7 - 100p
Naturkunskap 2 - 100p
Moderna språk - 100p

Se hela listan

PROGRAM­FÖRDJUPNING
sammanlagt 300 poäng
- Just nu erbjuder vi följande fördjupningar:

Europaprofilen

 • Europakunskap (Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupning, inriktning Europakunskap) - 100p
 • Internationella relationer (alternativt Språkval steg 5) - 100p
 • Internationell ekonomi - 100p

Marknadsföring och ledarskap 

 • Marknadsföring - 100p
 • Internationell ekonomi - 100p
 • Ledarskap och
  organisation - 100p

Redovisning och ekonomiskstyrning

 • Företagsekonomisk specialisering – ekonomistyrning, finansiering och kalkylering - 100p
 • Redovisning 2 - 100p
 • Affärsjuridik - 100p

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Freddy Billqvist