Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 07 juli 2020

Juridik

Inriktning Juridik ger dig kunskaper om rättsstatens betydelse i ett demokratiskt samhälle. Du får arbeta med konkreta fall och besöka olika domstolar.

Vi erbjuder tre fördjupningspaket.

Du lär dig om rättsordningens betydelse i samhället, för bl.a. privatlivet, yrkeslivet och affärslivet, och hur den påverkas av internationell rätt. Du läser kurser där du får kunskaper om lagar och avtal som påverkar affärsförhållanden. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem utifrån verkliga fall samt tolka och använda funktionella rättsregler.

I ämnet filosofi lär du dig grundläggande vetenskapsteori och begrepp inom vetenskapen. Du kommer att lära dig om olika filosofiska förhållningssätt som präglar den aktuella diskussionen om existentiella frågor, etik, samhället, språket, vetenskapen och verkligheten.

I ämnet psykologi lär du dig om sådant som påverkar våra beteenden, känslor och tankar.

Retorikkursen ger dig kunskaper och färdigheter, hur man bygger upp och genomför en funktionell och övertygande argumentation.

I nuläget erbjuder vi tre olika fördjupningspaket:

 • Entreprenörskap
 • Europaprofilen
 • Juridisk fördjupning för fortsatta högskolestudier i ekonomi eller juridik.

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng


Föreslagna ämnen:
Matematik 3b,100 p
Engelska 7,100 p
Naturkunskap 2,100 p
Moderna språk,100 p

Se hela listan

PROGRAM­FÖRDJUPNING
sammanlagt 300 poäng
Just nu erbjuder vi följande fördjupningar:

Entreprenörskap

 • Företagsekonomi 2, 100 p
 • Entreprenörskap och företagande, 100 p
 • Ledarskap och organisation, 100 p

Europaprofilen

 • Europakunskap (Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupning, inriktning Europakunskap), 100 p
 • Internationella relationer (alternativt Språkval steg 5), 100p
 • Internationell ekonomi, 100 p

Juridisk fördjupning

 • Kriminologi (Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupning, inriktning kriminologi), 100 p
 • Retorik, 100 p
 • Juridisk specialisering (Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupning, inriktning juridisk fördjupning), 100 p

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Freddy Billqvist