Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 22 september 2020

International Baccalaureate (IB)

Du får en internationell examen som är respekterad över hela världen. Malmö Borgarskola har lärare med lång erfarenhet av att undervisa på IB och många av dem är native speakers, vilket bidrar till att våra elever i många år fått IB-betyg i världsklass.

På IB-DP skräddarsyr du själv vilken inriktning din utbildning ska få. Alla elever på IB läser kursen Theory of Knowledge och deltar i Creativity, Activity, Service (CAS). Dessutom gör alla elever en mindre forskningsuppgift, Extended Essay. Exempelvis kan du studera Business and Management tillsammans med Economics och Extended Essay samt driva UF-företag (Junior Achievement Young Enterprise / JA-YE) inom ramen för CAS. Detta ger dig breda ämneskunskaper kopplade till näringslivet.

Första året är ett introduktionsår och omfattar alla grundläggande ämnen, vilket ger dig betyg på nationella kurser. Inför år 2 och 3 väljer du sex ämnen, varav du läser tre på Higher level och tre på Standard level. All undervisning sker på engelska.

Efter IB har du behörighet att söka såväl till svenska som utländska högskolor och universitet.

Intagning
Intagning sker på dina grundskolebetyg från årskurs 9, godkända inträdesprov i engelska och matematik - samt en intervju.

Du blir kallad till inträdesproven och intervju om du har IB som första eller andrahandsval.

BAHM blandar akademiska kurser från IB:s Diploma Programme med en praktisk del med inriktning mot service- och hotellindustrin. Den praktiska delen möter också kraven för det svenska handels- och administrationsprogrammet vilket innebär att du kommer att kunna söka till både svenska och utländska universitet.

Hela programmet är ett samarbete med Hotel Institute Montreux (HIM) och Swiss Education Group (SEG). Under år 1 deltar hela klassen i ett studiebesök till Montreux. HIM kommer dessutom att undervisa på en del av kurserna och det kommer att finnas stipendier för några av våra elever att göra en del av sin utbildning på plats i Schweiz.

Efter BAHM har du möjlighet att söka såväl till svenska som utländska högskolor och universitet.

Intagning
Intagning sker på dina grundskolebetyg från årskurs 9, godkända inträdesprov i engelska och matematik - samt en intervju.

Du blir kallad till inträdesproven och intervju om du har BAHM som första eller andrahandsval.

Nytt för läsåret 2021/2022 är ytterligare ett International Baccalaureate Career-related Programme, denna gång inom IT.

All undervisning sker på engelska och programmet ger även grundläggande högskolebehörighet med möjligheter till fördjupning.

Bl.a studeras och utvärderas informationsteknologins effekter på individer och samhälle, på lokal och global nivå. ITI-programmet utvecklar din förmåga att bedöma och optimera användningen av IT. Under programmet varvar du teori med praktik, först tillsammans med klassen, och sedan ute på din APL.

Vill du veta mer?

Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Freddy Billqvist