Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 10 augusti 2018

Introduktionsprogram

För dig som vill bli behörig till ett nationellt program eller hitta en väg ut i arbetslivet. På våra introduktionsprogram har du en individuell studieplan som ligger till grund för utbildningen. Du studerar på heltid.

Vi erbjuder följande introduktionsprogram.

Programinriktat individuellt val – Hotell och turism

En utbildning för dig som vill studera på det nationella programmet hotell och turism men saknar behörighet. Du tänker dig en framtid inom turism, hotell- och konferensverksamhet. Du kan börja jobba direkt efter avslutat nationellt program.


Yrkesintroduktion – Hotell och turism

Du får en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till vidare studier. På yrkesintroduktionen läser du de ämnen du saknar betyg i från grundskolan. Vi erbjuder dig också att läsa programgemensamma ämnen från hotell- och turismprogrammet.

Programinriktat individuellt val – Handel och administration

En utbildning för dig som vill studera på det nationella programmet handel och administration men saknar behörighet. Du tänker dig en framtid inom handel, administration eller kommunikation. Du kan börja jobba direkt efter avslutat nationellt program.


Yrkesintroduktion – Handel och administration

Du får en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till vidare studier. På yrkesintroduktionen läser du de ämnen du saknar betyg i från grundskolan. Vi erbjuder dig också att läsa programgemensamma ämnen från handels- och administrationsprogrammet.

Språkintroduktion är för dig som bara varit i Sverige en kort tid. Syftet är att ge dig goda kunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället, men du får också en i inblick inom ekonomi och handel. Du kommer att läsa de ämnen du saknar för att kunna söka in på ett gymnasieprogram.

Vill du veta mer?

Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Freddy Billqvist