Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 05 februari 2021

Inriktning naturvetenskap och samhälle
– profil global framtid (NAS)

Nytt sedan läsåret 2020/2021 är profilen global framtid på inriktningen naturvetenskap och samhälle. Undervisningen på global framtid utgår från kunskaper om hållbar utveckling ur ett naturvetenskapligt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Under utbildningen kommer du som elev att få fördjupa dig inom modern teknik och aktuella samhällsfrågor lokalt, regionalt samt globalt. Undervisningen bedrivs delvis i tvärvetenskapliga projekt där du tränas, tillsammans med dina klasskamrater, i ett vetenskapligt språkbruk och arbetssätt.

För att säkerställa att du får en utbildning som förbereder dig på bästa sätt inför universitet och högskola har vi ett nära samarbete med Malmö Universitet och Marint kunskapscenter.

På Malmö Borgarskola finns idag en bred och djup kompetens såväl inom naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga ämnen

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng

Exempel:
Moderna språk - 100 p
Fördjupningskurser i språk
Företagsekonomi 1 - 100 p
Psykologi - 100 p
Retorik - 100 p
Idrott & hälsa 2 - 100 p
Matematik 5 - 100 p

PROGRAM­FÖRDJUPNING
sammanlagt 200-300 poäng

Exempel:
Engelska 7 - 100 p
Hållbart samhällsbyggande - 100 p
Fysik 2 - 100 p
Kemi 2 - 100 p
Matematik 4 - 100 p
Matematik 5 - 100 p
Matematik specialisering - 100 p
Programmering - 100 p
Skrivande - 100 p

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: NASA / Chris Munsey