Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 05 februari 2021

Inriktningen naturvetenskap (NA)

På inriktningen Naturvetenskap har du som elev stor valfrihet att själv utforma delar av din utbildning och kan välja fördjupningskurser inom naturvetenskap eller genom att fördjupa dina språkkunskaper genom att läsa extra mycket språk.

Inriktningen ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Matematikstudierna har en viktig plats på programmet eftersom den naturvetenskapliga metoden och arbetssättet, samt många av de vetenskapliga modeller du kommer i kontakt med, beskrivs med matematikens hjälp.

Väljer du att fördjupa dig i matematik kan du hinna läsa en del högskolematematik redan på gymnasiet.

Nytt sedan läsåret 2020/2021 är att vi erbjuder Global framtid - Inriktningen naturvetenskap och samhälle.

Undervisningen på Global framtid utgår från kunskaper om hållbar utveckling ur ett naturvetenskapligt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Läs mer här ...

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng

Matematik 5 - 100 p
Engelska 7 - 100 p
Entreprenörskap - 100 p
Fördjupning språk - 100 p
Moderna språk - 100 p

Se hela listan


PROGRAM­FÖRDJUPNING
sammanlagt 200-300 poäng

Valbara kurser:
Moderna språk - 100 p
Engelska 7 - 100 p
Skrivande - 100 p
Matematik specialisering - 100 p
Matematik 5 - 100 p
Naturvetenskaplig specialisering /
Internationella relationer - 100 p

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Frasse Franzén