Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 02 februari 2021

Samhällsvetenskap (SA)

Inriktningen samhällsvetenskap ger kunskap om samhällsstrukturer och livsvillkor genom att studera individen, gruppen och samhället.

På samhällsvetenskapsprogrammet lär du dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du arbetar med fördjupning inom samhällskunskap, historia och olika aspekter av mänskligt beteende. Som samhällselev tränar du på att tolka och förklara samhällsfrågor. En viktig del är att du lär dig använda samhällsvetenskapliga metoder när du studerar din omgivning.

Intresserad av mänskligt beteende?

Malmö Borgarskolas samhällsinriktning är för dig som har ett stort intresse för mänskligt beteende. Genom beteendevetenskapliga fördjupningskurser i bland annat sociologi, kriminologi och två kurser i psykologi får du en fördjupad förståelse för hur människor fungerar som individer, hur människor fungerar i sociala samspel samt hur vi som människor formar och formas av det samhälle vi lever i.

Vill du hellre fördjupa dig i europafrågor erbjuder vi ett Europapaket med fördjupningskurserna internationell ekonomi, europakunskap och internationella relationer alternativt en ytterligare kurs i moderna språk.

I nuläget erbjuder vi två fördjupningspaket:

 • Individ, samhälle och kultur:
  Du får en ökad förståelse för olika samhällsförhållanden och om hur vi människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter. Bland annat får du fördjupade kunskaper i frågor som rör brottslighet, normer och värderingar i samhället, kulturella konflikter, kommunikation, kulturmöten och sociala och filosofiska frågeställningar.

  Här ingår kurserna psykologi, sociologi, filosofi och interkulturell kommunikation alternativt kriminologi. I kurserna kombineras teoretiska och praktiska kunskaper och du får möjlighet att möta olika samhällsaktörer, som t.ex. poliser, forskare och jurister.

 • Europaprofilen:
  För dig som vill sätta individen och samhället i ett europeiskt sammanhang, med kurser i både internationell ekonomi och internationella relationer samt europakunskap. Dessutom ges möjlighet till att läsa fördjupningskurser inom moderna språk.

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng


Föreslagna ämnen:
Matematik 3b,100 p
Engelska 7,100 p
Naturkunskap 2,100 p
Moderna språk,100 p


Se hela listan


PROGRAMFÖRDJUPNING
Vi erbjuder följande fördjupningar - med sammanlagt 300 poäng var.

Individ, samhälle och kultur

 • Psykologi 2a, 50p
 • Psykologi 2b / alt. Filosofi 2, 50p
 • Sociologi, 100p
 • Interkulturell kommunikation / alt. Kriminologi, 100p

Europaprofilen

 • Internationell ekonomi, 100p
 • Europakunskap, 100p
 • Moderna språk / alt. Internationella relationer, 100p

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Frasse Franzén & Freddy Billqvist