Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 02 september 2020

Information inför höstterminen 2020

*Scroll down for English

Senast uppdaterad 2020.09.02 kl.10.40

Efter artikel i Sydsvenskan (2020.08.28), som olyckligtvis hann publiceras innan jag hann informera elever och föräldrar, vill jag som rektor berätta att vi har två elever med konstaterat Covid-19 av skolans 1.365 elever.

Klassen har just nu fjärrundervisning då vi tar det säkra före det osäkra och i denna riktning kommer vi arbeta om motsvarande händer i andra klasser. Det kommer säkert vara så att skolor går över till att delvis undervisa på distans eller fjärrundervisning. Varje skola gör sina val utifrån sina förutsättningar.

Även Malmö Borgarskola har en plan för att delvis gå över till fjärrundervisning, men vill undvika detta i det längsta. Förhoppningen är att det i så fall att det endast blir två dagar i veckan och växelvis dvs olika dagar under udda och jämna veckor.

Just nu är det enligt Smittskydd Skåne ett antal olika virus som cirkulerar och därför vill jag uppmana alla elever som har symtom till självtest: https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/varden-i-skane/samlad-information-om-coronaviruset-i-region-skane/provtagning-for-covid-19-i-skane/provtagning-for-dig-som-ar-sjuk/länk till annan webbplats

En hel rad insatser görs för att minska risken för smittspridning i skolornas lokaler band annat:

 • finns många centralt placerade handspritsstationer.
 • städningen har utökats.
 • plexiglas har satts upp vid vaktmästeriet, it-avdelningen samt hos skolsköterskan.
 • på golven finns markeringar som tydligt visar att det är högertrafik som råder i korridorerna.
 • Elever uppmanas att gå ut på sina raster och såklart att hålla avstånd och tvätta händerna.
 • Bänkar i klassrummen har glesats ut så att det är avstånd mellan dem.
 • Idrotten förläggs utomhus fram till vintern.
 • Sedan tidigare är både skolstart och raster utspridda.
 • Finns trängselvakt i korridoren och matsalen.

En utmaning är att minimera risken för trängsel i anslutning till matsalen. Vi har två personer som försöker organisera köbildningen och se till att det finns lediga platser för mindre trängsel när eleverna ska äta. Ett kösystem med en extra serveringslinje att ta mat har tagits fram och kösystemet kommer förbättras ytterligare inom kort. Vi kommer i början av nästa vecka även ha ett möte med ansvarig för köket för att se vad som mer kan göras. Vi ser nu även över möjligheten att anställa ytterligare personer för att utöka vår lokavård och motverka trängsel

Malmö Borgarskola har jobbat aktivt med insatser som ska minska risken och fler insatser kommer göras, men vi får inte heller glömma det personliga ansvaret där vi måste hjälpas åt och påminna varandra om att hålla avstånd och tvätta händerna ofta.

/ Martin Roth, rektor


Information for the Autumn Term

Updated 02.09.2020, 10.40 a.m.

Following an article published in Sydsvenskan (28.08.2020), which unfortunately pre-empted our own information to students and parents/guardians, I am able to confirm that we currently have two documented cases of covid-19 among Borgarskolan’s 1,365 students

As a precautionary measure, the class in question has been switched to distance learning with immediate effect. In the event that cases should occur in other classes, a similar course of action will be taken in order to reduce the risk of any further spead of infection. It seems inevitable that at least some schools will switch, at least in part, to distance learning. This will be on a school-to-school basis, depending on each school's circumstances.

Malmö Borgarskola also has a contingency plan on standby which would involve a partial switch to distance learning on a wider scale, in the event that this should prove necessary. This is however something we prefer to see as a last resort. Current plans involve a possible switch to distance learning two days a week, with the days switching every second week.

Information from the regional health authority (Smittskydd Skåne) indicates that there are currently a number of different viruses in circulation. Therefore I would encourage all students with covid-19-like symptoms to self test at home: https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/varden-i-skane/samlad-information-om-coronaviruset-i-region-skane/provtagning-for-covid-19-i-skane/provtagning-for-dig-som-ar-sjuk/länk till annan webbplats

A range of steps are being taken here at Malmö Borgarskola in order to reduce the risk of infection for students and staff while on the school premises:

 • Dispensers with hand-sanitiser have been placed at numerous central locations around the school.
 • Enhanced cleaning routines have been introduced.
 • Plexiglass shields have been installed in the caretaker’s office, in our IT-department and in the school nurse’s office.
 • Signs and floor markings in corridors and stairways indicate clearly that students and staff should keep to the right.
 • Students are encouraged to spend their breaks outdoors, to maintain a safe distance from one another and to observe good hand hygiene.
 • In classrooms, the distance between desks has been increased.
 • Physical education lessons have been re-located outdoors until the onset of winter.
 • As previously, timetabled lesson start times, as well as breaks, are staggered.
 • We have staff in place in corridors and in the school lunch restaurant to help maintain safe distancing among students and staff.

One of the challenges we face is to maintain safe distancing in and around the school lunch restaurant. We currently have two members of staff responsible for supervisning the lunch queue and for ensuring that there is seating available for those wishing to eat. We’ve already added an extra (parallell) line to our queueing system and we’re working to further improve the way queueing takes place. We have a meeting planned with the school restaurant management at the beginning of the coming week to discuss how we can work together to make further improvements. We’re also looking into the possibility of taking on extra staff to complement existing personnel, both in relation to cleaning and crowd management.

Thus far, Malmö Borgarskola has actively taken steps to reduce the risk of spread of infection. More can and will continue to be done. However, at the same time, we must not forget the central importance of personal responsibility: we must all do our bit and constantly remind one another of the importance of maintaining a safe distance, good hand hygiene, etc.

/ Martin Roth, Head of School


Det du som elev kan göra

 • stanna hemma vid tecken på sjukdom
 • vara noggrann med handhygien
 • undvika att röra ögon, näsa, mun
 • hosta/nysa i armvecket
 • vara utomhus på rasterna

Om du som elev behöver stöd med anledning av pandemin kan du kontakta elevhälsan på din skola.


Följande gäller vid sjukdom

 • Elever som insjuknar under dagen eller kommer sjuka till skolan kommer att skickas hem.
 • Du ska stanna hemma så länge du känner dig sjuk.
 • Om du varit hemma på grund av förkylning eller annan sjukdom ska du ha varit symtomfri i minst två dagar innan du återgår till skolan.
 • Om du varit hemma på grund av covid-19 gäller andra riktlinjer för när du kan återgå till skolan. Läs Folkhälsomyndighetens riktlinjer för vad som gäller när du eller någon i familjen blivit sjuk.länk till annan webbplats
 • Elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Frånvaro och sjukanmälan

Eventuell frånvaro registreras/anmäls som vanligt.

Se sidan sjukanmälan och frånvaro för mer info.


Foto: Chris Munsey