Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 18 mars 2020

Distansundervisning / Distance Learning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att gymnasieskolor ska övergå till utbildning på fjärr eller distans.

Malmö Borgarskola är förberedd på en övergång till distansundervisning. Under onsdagens studiedag kommer personalen göra de sista justeringarna så att förändringen kan sjösättas på torsdag den 19/3 och gälla tills vidare.

Detta innebär inte att skolorna stängs. Alla gymnasieelever kan komma till skolan på onsdagen för att hämta sina datorer och annan utrustning som kan behövas för nätundervisning. Elevhälsan kommer fortsatt att finnas tillgänglig för eleverna på skolorna.

Lunch kommer inte att serveras på skolan.

Elever behöver använda sitt @skola.malmo.se-konto för att få tillgång till Malmö Apps och därigenom undervisningsmaterialet. Utöver skoldatorn kan Malmö Apps även nås via andra datorer, läsplatta och mobil som har tillgång till internetuppkoppling.

Det är varje elevs ansvar att stanna hemma i dessa tider - och samtidigt ta ansvar för sina studier.

Vi vädjar också till vårdnadshavare att stötta eleverna i detta ansvar och att alla förstår vikten av att distansundervisningen följs.

 

The Swedish Public Health Agency (Folkhälsomyndigheten) now recommends that upper secondary schools (gymnasieskolor) switch to distance learning.

Malmö Borgarskola has been preparing for this transition. Teachers and staff will make the final adjustments to our existing plans during the Study Day on Wednesday 18/3 2020 - so that distance learning can be up and running from Thursday (19/3) and until further notice.

This does not mean that the school is closed. All students can access the school premises in order to pick up laptops, books, notes and other material that may be needed in order to study online from home. The student health care team will also be on site for students.

School lunches will not be served while these measures are in place.

Students must use their @skola.malmo.se account in order to access Malmö Apps, and thereby also access distance learning and material. Malmö Apps can not only be accessed through the student’s laptop but also through other computers, tablets and mobile phones as long as there is internet access.

It is the duty of every student to stay at home - and at the same time take responsibility for his/her learning and participation in (virtual) classes.

We encourage parents & guardians to to support students in assuming this responsibility and to help ensure sure that students understand the importance of continuing to actively pursue their studies via distance learning.

Information på arabiska:

PDF med ovanstående information på arabiska finns härPDF.

Foto: Chris Munsey

 

Malmö stad och coronaviruset

Malmö stad följer händelseutvecklingen och analyserar hur en eventuell smittspridning kan ge en påverkan på kommunal verksamhet.

Malmö stad utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer.

Mer information finns på stadens samlingssida på malmo.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster