Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 14 maj 2020

Trivsel, trygghet och kvalitet

Läroplanens värdegrund ska vara utgångspunkt för all verksamhet på Malmö Borgarskola.

Både elever och personal på skolan förväntas ha kännedom om rättigheter och skyldigheter kring likabehandling, diskriminering och kränkande behandling. Som elev ska du medverka i skolans vardag och utveckling utifrån demokratiska värderingar.

Nolltolerans mot kränkande beteende är det som gäller på Borgarskolan. Målet är att alla på skolan ska känna sig trygga och respekterade. All personal är skyldig att rapportera misstanke om diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling vidare till skolledningen – som i sin tur utreder samt vidtar åtgärder.


God arbetsmiljö

Det värnas om en god arbetsmiljö här på Borgar. Under läsåret 2017/2018 pågår ett fortsatt byggarbete i närheten. Skolan kommer under hela byggtiden att ha täta kontakter med byggentreprenören för att säkerställa att vi även fortsättningsvis har en god arbetsmiljö på skolan.


Tillsammans

Tillsammans ska vi bedriva ett löpande och förebyggande arbete som förhindrar diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling på skolan.

Vill du som elev engagera dig aktivt i arbetet mot diskriminering här på Borgar – samt verka för elevers arbetsmiljö, såväl psykosocial som fysisk – får du gärna kontakta någon av skolans kuratorer.

VILL DU VETA MER OM GYMNASIET?

malmo.se/gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer övergripande information om gymnasieskolan; busskort, prövningar, elevhälsa, studiebidrag, försäkring med mera.

Foto: Freddy Billqvist