Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 21 november 2018

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden (hämtat från skolverkets hemsida om programmet). Om du är nyfiken på företagande, ekonomi och juridik är ekonomiprogrammet det rätta valet för dig.

Inriktning ekonomi ger dig kunskaper inom företagsekonomins olika kunskapsområden och du blir väl förberedd för fortsatta högskolestudier inom företagsekonomi.

Läs mer om inriktningen ekonomi.

International Business & Management är en engelskspråkig profil på inriktningen ekonomi.

Läs mer om profilen International Business & Management.

Inriktning Juridik ger dig kunskaper om rättsstatens betydelse i ett demokratiskt samhälle. Du får arbeta med konkreta fall och besöka olika domstolar.

Läs mer om inriktningen juridik.

Bland annat får du chansen att driva ett eget företag genom Ung Företagsamhet (UF) tillsammans med klasskamrater. Du erbjuds också möjlighet att söka till studieresor utomlands inom ramen för ditt språkval eller gymnasiearbete.

Ekonomiprogrammet på Malmö Borgarskola har engagerade lärare med stor yrkeserfarenhet från världen utanför skolan och ett nära samarbete med näringslivet, inklusive några ledande revisions- och advokatbyråer.

POÄNGPLAN
EKONOMIPROGRAMMET


Gymnasiegemensamma ämnen

1250 poäng



Engelska (5-6)

200 p



Historia

100 p



Idrott och hälsa

100 p



Matematik (1b-2b)

200 p



Naturkunskap

100 p



Religionskunskap

50 p



Samhällskunskap (1-2)

200 p



Svenska (1-3) / Svenska som andraspråk (1-3)

300 p







Programgemensamma ämnen

350 poäng



Företagsekonomi (1)

100 p



Moderna språk

100 p



Privatjuridik (1)

100 p



Psykologi (1)

50 p







Inriktningsämnen

300 poäng



Inriktning ekonomi




Entreprenörskap och företagande

100 p



Företagsekonomi (2)

100 p



Matematik (3)

100 p







Inriktning juridik




Filosofi (1)

50 p



Affärsjuridik

100 p



Rätten och samhället

100 p



Psykologi (2a)

50 p







Individuella val (se inriktning)

200 p







Programfördjupning (se inriktning)

300 p







Gymnasiearbete

100 p


Foto: Freddy Billqvist & Frasse Franzén