Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 07 juli 2020

Ekonomi

Inriktning ekonomi ger dig kunskaper inom företagsekonomins olika områden och du blir väl förberedd för fortsatta högskolestudier inom företagsekonomi - men också inom andra ämnesområden på universitetet.

Vi erbjuder tre fördjupningspaket.

I företagsekonomi lär du dig om företagens roll i samhällsutvecklingen och vilka lagar och bestämmelser som påverkar företagen. Du lär dig att använda ekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller som används i företagens vardag.

Undervisningen i entreprenörskap bedrivs i projektform. Du lär dig att arbeta målinriktat, lösa problem, ta eget ansvar och samarbeta med andra. Du utvecklar din förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt eller fiktivt företag.

Vill du läsa ekonomiprogrammet på engelska? International Business and Management har en tydlig internationell profil och förbereder dig för fortsatta studier på universitet i Sverige och utomlands. Språkstudier, möten och studieresor till andra länder är viktiga inslag i utbildningen.

Läs mer om international business and management.

I nuläget erbjuder vi tre olika fördjupningspaket:

 • Europaprofilen
 • Marknadsföring och ledarskap
 • Redovisning och ekonomiskstyrning

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng


Föreslagna ämnen:
Matematik 4 (förutsätter snabbmatematikspåret),100 p
Engelska 7,100 p
Naturkunskap 2,100 p
Moderna språk,100 p

Se hela listan

PROGRAM­FÖRDJUPNING
sammanlagt 300 poäng
Just nu erbjuder vi följande fördjupningar:

Europaprofilen

 • Europakunskap (Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupning, inriktning Europakunskap), 100 p
 • Internationella relationer (alternativt Språkval steg 5), 100 p
 • Internationell ekonomi, 100 p

Marknadsföring och ledarskap 

 • Marknadsföring,100 p
 • Internationell ekonomi, 100 p
 • Ledarskap och
  organisation, 100 p

Redovisning och ekonomiskstyrning

 • Företagsekonomisk specialisering – ekonomistyrning, finansiering och kalkylering, 100 p
 • Redovisning 2, 100 p
 • Affärsjuridik, 100 p

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Freddy Billqvist