Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 21 november 2018

Ekonomi

Inriktning ekonomi ger dig kunskaper inom företagsekonomins olika kunskapsområden och du blir väl förberedd för fortsatta högskolestudier inom företagsekonomi - men också inom andra ämnesområden på universitetet.

Vi erbjuder tre fördjupningspaket.

Undervisningen i entreprenörskap bedrivs i projektform. Du lär dig att arbeta målinriktat, lösa problem, ta eget ansvar och samarbeta med andra. Du utvecklar din förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt eller fiktivt företag.

Du lär dig hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser. I företagsekonomi lär du dig om företagens roll i samhällsutvecklingen och vilka lagar och bestämmelser som påverkar företagen. Du lär dig att använda företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller.

Vill du läsa ekonomiprogrammet på engelska? International Business and Management har en tydlig internationell profil och förbereder dig för fortsatta studier på universitet i Sverige och utomlands. Språkstudier, möten och studieresor till andra länder är viktiga inslag i utbildningen.

Läs mer om international business and management.

I nuläget erbjuder vi tre olika fördjupningspaket:

 • Europaprofilen
 • Marknadsföring och ledarskap
 • Redovisning och ekonomiskstyrning

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng


Föreslagna ämnen:
Matematik 4 (förutsätter snabbmatematikspåret),100 p
Engelska 7,100 p
Naturkunskap 2,100 p
Moderna språk,100 p

Se hela listanPROGRAM­FÖRDJUPNING
sammanlagt 300 poäng
Just nu erbjuder vi följande fördjupningar

Europaprofilen

 • Affärsjuridik,100 p
 • Företagsekonomisk specialisering – ekonomistyrning, finansiering och kalkylering, 100 p
 • Redovisning 2, 100 p

Marknadsföring och ledarskap 

 • Marknadsföring,100 p
 • Internationell ekonomi, 100 p
 • Ledarskap och
  organisation, 100 p

Redovisning och ekonomiskstyrning

 • Företagsekonomisk specialisering – ekonomistyrning, finansiering och kalkylering, 100 p
 • Redovisning 2, 100 p
 • Affärsjuridik, 100 p

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Freddy Billqvist