Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 10 augusti 2018

Naturvetenskap

På Borgarskolan erbjuder vi inriktningen Naturvetenskap. Du har stor valfrihet att själv utforma delar av din utbildning och kan välja fördjupningskurser inom naturvetenskap eller genom att fördjupa dina språkkunskaper genom att läsa extra mycket språk.

Inriktningen ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Matematikstudierna har en viktig plats på programmet eftersom den naturvetenskapliga metoden och arbetssättet, samt många av de vetenskapliga modeller du kommer i kontakt med, beskrivs med matematikens hjälp.

Väljer du att fördjupa dig i matematik kan du att hinna läsa en del högskolematematik redan på gymnasiet.

Om du väljer vår internationella profil fortsätter du med ditt moderna språk från grundskolan alla tre åren i gymnasiet och når steg 5 i ditt språk. Din utbildning präglas av ett internationellt perspektiv och du får bland annat möjlighet att resa till ditt målspråksland samt delta i utbyten.

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng

Matematik 5, 100 p
Engelska 7, 100 p
Entreprenörskap,100 p
Fördjupning språk, 100 p
Moderna språk, 100 p

Se hela listan


PROGRAM­FÖRDJUPNING
sammanlagt 500 poäng

Valbara kurser:
Moderna språk, 100 p
Engelska 7, 100 p
Skrivande, 100 p
Matematik specialisering,100 p
Matematik 5, 100 p
Naturvetenskaplig specialisering /
Internationella relationer,100 p

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Frasse Franzén